Privacy

Privacyverklaring

Als JAMES Autoservice vinden we het belangrijk ervoor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, veilig en betrouwbaar is. Wij respecteren je privacy en zullen de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk behandelen.

JAMES Autoservice Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hieronder leggen wij uit hoe we bij JAMES Autoservice en op deze website met jouw gegevens omgaan, wat je rechten zijn en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. 

Als je het interessant vindt, kun je op de website www.hulpbijprivacy.nl uitgebreide onafhankelijke informatie vinden over de Europese privacywetgeving.

Heb je nog vragen na het lezen van onze privacyverklaring? Stuur dan een mailtje naar info@jamesautoservice.nl. We helpen je graag verder!

Persoonsgegevens die wij verwerken

Een ‘persoonsgegeven’ is alle informatie die direct over iemand gaat, of naar een individuele persoon te herleiden is.

JAMES Autoservice verwerkt je persoonsgegevens doordat je onze websites weleens hebt bezocht, gebruik maakt(e) van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • adresgegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummers
 • kenteken
 • klantnummer
 • bank- en betaalgegevens
 • IP-adres, internetbrowser en soort/type apparaat
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • reviews: je beoordeling van onze service/producten
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door te solliciteren via jamesautoservice.nl, in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

JAMES Autoservice verwerkt jouw persoonsgegevens omdat:

 • wij dit nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst, en/of
 • je hier toestemming voor hebt gegeven, en/of
 • wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (bijv. ons commerciële belang om jou marketingaanbiedingen te doen, of ons belang om onze dienstverlening te kunnen verbeteren), en/of
 • we daartoe wettelijk verplicht zijn

We verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van jouw afspraak
 • het informeren van Arval bij het bestellen van een private lease auto, zodat zij de aanvraag in behandeling kunnen nemen. Hiervoor vragen we nog een keer extra je akkoord
 • om je te kunnen bellen, SMS’en of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om jou optimaal te kunnen helpen als je een vraag, probleem of klacht hebt over onze producten en diensten
 • analyses voor procesverbeteringen, rapportages, marktonderzoek, ontwikkeling en verbetering van producten, diensten en applicaties
 • het behandelen van een sollicitatie of stage-aanvraag
 • voorkomen en bestrijden van diefstal of andere vormen van fraude

JAMES Autoservice verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Er zijn enkele speciale situaties die we hieronder extra toelichten.

Sollicitaties

Op onze website www.jamesautoservice.nl vermelden wij o.a. openstaande vacatures. We bieden de mogelijkheid om online op een vacature te reageren, een open sollicitatie te doen of je aan te melden voor een stageplek.

Voor de afhandeling van jouw sollicitatie verwerken wij de volgende gegevens: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsniveau, competenties, vaardigheden, hobby’s, referentie, beschikbaarheid, je cv en je motivatiebrief en natuurlijk de functie waarop gesolliciteerd is. Als je zelf voor die mogelijkheid hebt gekozen, kunnen ook de gegevens van je LinkedIn-profiel worden verwerkt. Overige informatie zal alleen na jouw toestemming in ons systeem worden opgenomen.

Geadresseerde post van JAMES Autoservice

Wij kunnen onze bestaande klanten brieven met bijvoorbeeld een herinnering voor de APK sturen.
Het kan zijn dat de gegevens in de brief niet (meer) kloppen. Of misschien stel je deze service niet op prijs en ontvang je liever geen post meer. 
Je mag een wijziging doorgeven aan onze Klantenservice via info@jamesautoservice.nl. Vermeld in dat geval je naam, adres en het kenteken dat in de brief staat.

Overigens kun je ook zelf via Postfilter.nl aangeven van welke bedrijven je geen reclamepost meer wilt ontvangen. Wij controleren aan de hand van de informatie van Postfilter.nl of een brief wel naar een bepaald adres mag worden verstuurd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

JAMES Autoservice bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd. Als de informatie nodig is voor interne analyses en rapportages, anonimiseren we de gegevens. De informatie is dan niet meer naar een unieke persoon te herleiden.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 • naam/contactgegevens en afspraken: 
  zolang je actief klant bij ons bent; als je 5 jaar geen afspraak meer hebt gemaakt, verwijderen wij je gegevens
 • factuurgegevens: zolang je actief klant bent, maar in ieder geval minimaal 7 jaar omdat de Belastingdienst dit van ons vraagt
 • klantbeoordelingen (reviews): worden anoniem op de website gepubliceerd, op jouw verzoek verwijderen we de beoordeling
 • speciale acties: wij bewaren de verstrekte gegevens maximaal 1 jaar t.b.v. de afhandeling van de actie en om vragen over de actie te kunnen beantwoorden
 • correspondentie met onze klantenservice: maximaal 5 jaar
 • sollicitatie/stage: de door jou verstrekte gegevens worden tot 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Als je hiervoor toestemming hebt gegeven, bewaren we de gegevens tot 1 jaar. Heb je de baan of stageplek gekregen en kom je in dienst bij JAMES Autoservice, dan worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier.

Delen van persoonsgegevens met derden

JAMES Autoservice schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening ook andere bedrijven (‘derden’) in. Dit kunnen bedrijven zijn die we inschakelen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, voor de uitvoering van marketingactiviteiten (zoals mediabureaus, drukkerijen, e-mail- en postverwerkers), voor datavalidatie en -optimalisatie, onze overige dienstverlening en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. JAMES Autoservice blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Jouw persoonsgegevens verstrekken wij niet aan andere derden, tenzij je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

JAMES Autoservice maakt op haar websites gebruik van cookies en andere technieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser. Waar we het hierna hebben over ‘cookies’, bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.

Cookies maken het mogelijk om jouw browser te herkennen. Handig, want dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven, opnieuw producten in je winkelwagen te plaatsen of je instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken en kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website. Ook kunnen andere partijen (bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale media-bedrijven) inzicht krijgen in jouw surfgedrag. Daardoor wordt het mogelijk dat zij gepersonaliseerde advertenties tonen over meerdere websites en niet-revelante advertenties weg kunnen laten.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over de verschillende soorten cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je overigens ook afmelden voor cookies door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. De manier waarop je dit kunt doen, verschilt per browser. Als je ervoor kiest om cookies te verwijderen of niet toe te staan, zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kun je van sommige diensten geen gebruik maken. 
Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Signals

JAMES Autoservice maakt gebruik van Google Signals, een functie van Google Analytics, om inzicht te krijgen in het gedrag van onze websitegebruikers over verschillende apparaten en platforms heen. Dit stelt ons in staat om onze website te optimaliseren voor een betere gebruikerservaring. 
Via Google Signals kan Google ons voorzien van geaggregeerde statistieken over ons websiteverkeer. We hebben nadrukkelijk geen toegang tot individuele gebruikersgegevens die worden verzameld. 
De gegevens worden overigens alleen gebruikt als de gebruiker hier toestemming voor heeft gegeven. Dit kun je zelf regelen via https://myaccount.google.com.

E-mails

Voor het versturen van onze e-mails maken wij gebruik van het softwareplatform van Mailchimp Deze partij gebruikt technologie die ons kan vertellen of jij onze berichten leest en op welke hyperlinks jij in die berichten klikt. Dat doen we voor analysedoeleinden om bijvoorbeeld na te gaan of een e-mail veel gelezen wordt of niet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of (indien wettelijk mogelijk) te verwijderen. 
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JAMES Autoservice. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij (in het kader van een overeenkomst) van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde, organisatie te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jamesautoservice.nl of ons postadres dat onder ‘Contactinformatie’ staat vermeld. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek ook echt door jou is gedaan, zullen we je identiteit verifiëren door enkele controlevragen te stellen.
Alleen in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld om fraude te voorkomen) vragen wij om een kopie van je identiteitsbewijs. Een handig hulpmiddel hierbij is de KopieID app van de Rijksoverheid. Met deze app maak je met je smartphone een veilige kopie van een identiteitsbewijs.

Opslag van jouw gegevens

Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Soms worden bepaalde gegevens die we verzamelen, doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER. Bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Als hiervan sprake is, zorgen wij dat dit op een veilige en rechtmatige manier gebeurt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JAMES Autoservice neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Daarom hebben we passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt JAMES Autoservice tijdens het bestelproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde verbinding, te herkennen aan ‘https://’ en het slotje in de browser. 
Bovendien zijn alle personen die namens JAMES Autoservice van je persoonsgegevens kennis kunnen nemen, verplicht hier uiterst zorgvuldig mee om te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jamesautoservice.nl.

Websites van derden

Op onze websites tref je links aan naar andere websites. JAMES Autoservice is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen met persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor de betreffende privacyverklaring van die website.

Contactinformatie

Heb je vragen over onze Privacyverklaring, dan kun je contact opnemen met onze klantenservice:
JAMES Autoservice Nederland
Afdeling Klantenservice / privacy
Loosdrechtseweg 198
1215 KD HILVERSUM

Je kunt je vraag natuurlijk ook via e-mail stellen. Stuur je mail dan naar info@jamesautoservice.nl.

JAMES Autoservice wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om (als daar aanleiding toe is) een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het kan nodig zijn dat we de inhoud van onze privacyverklaring moeten bijwerken. We adviseren je daarom om regelmatig te controleren of er een nieuwe versie van de privacyverklaring is gepubliceerd. Dit kan via Privacy - JAMES Autoservice .

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 november 2023.